Start

Hopbakslån – Svensk klassiker som kan rädda privatekonomin

Hopbakslån är ett intressant begrepp. Även om det ännu inte gjort intåg i några officiella ordböcker så är det samtidigt tillräckligt välanvänt för att förtjäna en egen definition. Vad det åsyftar är att man helt enkelt kombinerar, eller samlar, skilda lån för att skapa ett nytt lån med bättre ränta. I praktiken sker det genom att en bank eller ett kreditinstitut löser en enskild persons, eller ett företags, spridda lån och istället beviljar ett lån som beloppsmässigt motsvarar de spridda lånen men till mer förmånlig ränta.

 

Denna sorts samlingslån populariserades i viss utsträckning av välkända TV-serien Lyxfällan som lanserades 2006 och numera sänds på TV3 och Viafree. Men varför är detta ett populärt sätt att samla lån och krediter? Är det ett bra val för privatpersoner? Och vad har egentligen banker att vinna på att erbjuda dessa lån? Följ med på en djupdykning kring allt som har med hopbakslån att göra.

Drastiska förändringar gör hopbakslån till rimlig lösning

I Sverige så har utvecklingen kring konsumentkrediter varit minst sagt drastisk. På många sätt var denna sorts lån nästan okända fram tills åtminstone 1990-talet då marknaden för lån fullständigt exploderade. På ett nästan symboliskt sätt så lades 1992 grunden till den nuvarande konsumentköplagen, som då ersatte 1979 års avsevärt mycket mer stelbenta lag om konsumentkrediter som i sin tur var en bearbetning av 1915 års lag om avbetalningsköp. Resultatet blev att den lånemarknad som tidigare nästan varit helt och hållet fokuserad på fastighets- och bilköp kom att omfatta lån för allt mellan himmel och jord. Orsakerna var naturligtvis mer kulturella än de var lagstiftningsrelaterade, men lagförändringarna skapade definitivt förutsättningarna för den pågående kreditexpansionen.

 

Om vi däremot hoppar tillbaka fram till nutiden så har vi en helt annan sorts belåning och skuldsättning än tidigare. Enligt Konsumentverkets rapport Fördjupad samverkan mot överskuldsättning, som publicerades 2019, så har skuldsättningen ökat bland unga vuxna personer mellan 18 och 25 år, personer i yngre medelåldern mellan 26 och 34, nyblivna föräldrar samt pensionärer över 65 års ålder. Detta bygger på en sammanslagning av statistik och uppgifter från Kronofogden, Finansinspektionen och Kommunernas socialtjänster. Av detta kan man dra slutsatsen att det i stort sett endast är personer födda mellan 1960-talet och tidigt 1980-tal som till stor del har lyckats helt och hållet undgå problematisk belåning. Ett tydligt tecken på att det är dags att avveckla stigmat kring såväl hopbakslån som överbelåning.

Att få ett hopbakslån – Hur gör det skillnad?

Vad som har gjort hopbakslån till en omtalad företeelse är att de både blivit något utav en räddare i nöden, men även ett populärt sätt att optimera en redan väl fungerande ekonomi. Många har dragit slutsatsen att dessa lån endast är till gagn för den som har tappat kontrollen över sin ekonomi, men tvärt om finns det ett flertal situationer där hopbakslån gör skillnad, och endast en av dem gäller personer som drabbats av överbelåning.

 

  • Personer som har flera små lån med ofördelaktiga räntor och avgifter.
  • Personer som är överskuldsatta och inte klarar av att betala sina skulder eller räkningar.
  • Ett perfekt tillfälle att byta till en mer fördelaktig långivare.

 

Beroende på din ekonomiska situation så kan det vara olika svårt att tilldelas denna sorts samlingslån. Ofta så är kraven olika beroende på var man väljer att ansöka. Det som sker i samband med ansökan är att den blivande långivaren tar en titt på ens ekonomi och bildar en helhetsuppfattning gällande ens återbetalningsförmåga. Som tumregel kan man säga att det är lättare att beviljas lån om man inte har väldigt många smålån och om man inte har obetalda skulder. Svårast är det förmodligen för dig som hamnat hos Kronofogden, men det betyder inte att det är omöjligt.

 

 

  • Hopbakslån med säkerhet där du pantsätter din bostad för att övertyga den blivande långivaren om din återbetalningsförmåga.

 

  • Hopbakslån utan säkerhet där den blivande långivaren anser att din lön är tillräckligt hög för att säkerställa återbetalningsförmåga.

 

  • Hopbakslån där någon går i borgen och åtar sig att betala om man själv inte skulle klara av det.

 

Ofta ökar chanserna till framgång om man planerar lite inför sin ansökan om hopbakslån. Det är ingen hemlighet att banker och kreditinstitut föredrar kunder som de upplever är så problemfria som möjligt. Men genom att kunna presentera sin ekonomi på ett organiserat och strukturerat sätt så skapar man alltid rätt förutsättningar för att beviljas lån.

 

  • Se till att skaffa en åtminstone delvis heltäckande överblick över din skuldsättning så att du vet var du har tagit lån och dina ungefärliga månadskostnader. Detta är bra för att du själv ska förstå din belåning, och för att du ska kunna visa för en eventuellt blivande långivare att du har insikt och kontroll över din privatekonomiska situation.

 

  • Om du inte kan ställa säkerhet via en fastighet eller borgenär så bör du vara redo att argumentera för att din ekonomiska situation är tillräckligt stark för att hantera återbetalningsplanen. I de flesta fall så löser sig detta automatiskt då långivaren har tillgång till information om din deklarerade inkomst. En normal svensk lön anses nästan alltid vara tillräcklig för att täcka ett lån.

 

  • När du väl blivit beviljad ett hopbakslån är det viktigt att vara väldigt noggrann med att följa betalningsplanen. Om man inte sköter sina åtaganden avseende återbetalning så minskar risken enormt att man kan beviljas framtida lån.

 

 

Även om detta inte är tre garanterade steg till framgång så är det absolut saker som man bör förhålla sig till såväl inför sitt planerade lån och efter man blivit beviljad det.

 

Är hopbakslån värt det?

Vad kan vi då dra för slutsatser om hopbakslån som företeelse? För dig som låntagare är de ett sätt att få bättre ränta och smidigare översikt över din ekonomi. För långivaren är de ett sätt att få intäkter från en långvarig kund genom räntebetalningar och tillämpliga avgifter. På så sätt är det hela en sorts ge och ta som ser till att samtliga parter får så förmånliga låneförutsättningar som möjligt. Det är knappast en slump att hopbakslån blivit så pass vanliga. Under rätt förutsättningar är de helt enkelt en bra lösning.